Game

Dynomite Duluxe – Bắn Trứng Khủng Long

Bắn trứng khủng long nghe tên thôi đã biết game chơi kiểu gì rồi. Thật ra mãi cho đến khi viết bài này mình mới biết nó tên là Dynomite Duluxe. 1. Bắn Trứng Khủng Long – Dynomite Duluxe Xuất hiện từ khi mình ...

admin - May 9, 2018

Super Mario Bros X Phiên Bản Nấm Đuôi Chồn Huyền Thoại

Cái tên Super Mario đã trở thành huyền thoại trong lòng mỗi 8x, 9x, hình ảnh anh thợ sửa ống nước ( not Japan here ) với thân hình thấp bé nhưng lại có những bước nhảy điêu luyện lên đường giải cứu công chúa. 1. Nấm ...

admin - May 9, 2018