BLOG

Hướng Dẫn Tự Học Bơi Ếch Phần 3 Đầu (Thở)

Kết thúc hai học phần đầu tiên, giờ đây các bạn đã có thể bơi được một đoạn ngắn. Chỉ đơn giản bằng cách  kết hợp của 3 động tác lướt nước, đạp chân và quạt tay. Trước khi tiếp tục đến với nội dung hôm nay, xin bạn hãy xem lại một lần nữa […]

December 25, 2018 23 0 0