BLOG

Hướng Dẫn Tự Học Bơi Ếch Phần 2: Quạt Tay

Trong phần trước chúng ta đã nói về kỹ thuật đạp chân, nếu đã thuần thục rồi xin mời bạn đến với bài học tiếp theo Kỹ thuật quạt tay trong bơi ếch. [note]Xem lại: Hướng dẫn tự học bơi ếch phần 1 Đạp Chân[/note] Danh mục bài viết Quạt tay trong bơi ếch 1.1 […]

November 29, 2018 61 0 0