BLOG

Hướng Dẫn Tự Học Bơi Ếch Phần 1: Đạp Chân

Tiếp tục Series học bơi cơ bản, trong những bài trước các bạn đã học cách làm quen với nước bằng những kỹ thuật đơn giản. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào học kiểu bơi đầu tiên chính là “Bơi Ếch”. Danh mục bài viết Giới thiệu Hướng dẫn tự học bơi ếch […]

August 26, 2018 175 0 0