BLOG

Lập Kế Hoạch Nội Dung Cho Website

Nội dung cho website tưởng chừng là điều đơn giản bởi ai làm web trước đó ắt đã có ý tưởng của riêng mình. Tuy nhiên, hầu như các webmaster ( chủ web ) hiện nay đều quá tập trung vào các vấn đề SEO, Marketing… mà quên đi mất điều cốt lỗi “Content is […]

June 6, 2018 135 0 0