BLOG

Tiếp Thị Liên Kết Là Gì? What Is Affiliate Marketing?

Là một mô hình kết nối giữa doanh nghiệp và người quảng bá sản phẩm được phát triển rộng rãi trên khắp thế giới song đối với Việt Nam tiếp thị liên kết chỉ thực sự có sự chuyển mình trong những năm gần đây. Danh mục bài viết: Định nghĩa Hình thức hoạt động […]

May 30, 2018 122 0 0