BLOG

SEO Là Gì? Tại Sao Phải Làm SEO?

SEO ( viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization ) được dịch là “tối ưu hóa công cụ tìm kiếm” xuất hiện trong những năm gần đây và trở thành một chủ đề bàn luận sôi nổi. 1. SEO là gì? Nếu tìm kiếm trên Google cụm từ “SEO là gì” hẳn bạn sẽ […]

May 21, 2018 96 0 0